Com funciona?

 

La piscina municipal de Figaró-Montmany obre les seves portes el dissabte 25 de juny, i la temporada s’allargarà fins al diumenge 11 de setembre, en horari de 10 a 19 h.

Aquesta temporada d’estiu tornarem a gaudir del 100% de l’aforament, sense franges horàries, amb abonaments de temporada i tota la normalitat possible.

 

Preus de les entrades i abonaments

Entrada dies feiners

Adults de 16 a 64 anys                                  5,00 €

Majors de 65 anys                                         2,50 €

Infantil de 5 a 15 anys                                   2,50 €

Infantil fins a 4 anys                                   Exempts

 

Entrada dissabtes i festius

Adults de 16 a 64 anys                                   6,00 €

Majors de 65 anys                                          3,00 €

Infantil de 5 a 15 anys                                    3,00 €

Infantil fins a 4 anys                                    Exempts

 

Persones amb minusvalidesa acreditada superior al 33% tindran l’entrada gratuïta.

La resta de casos seran derivats als serveis socials qui dictaminaran a quins tipus d’ajuts tenen accés.

 

Abonament per temporada               No empadronats   Empadronats

Adults de 16 a 64 anys                                     70 €                        52,5 €   

Majors de 65 anys                                            45 €                        22,5 €

1er fill de 5 a 15 anys                                       50 €                           40 €

2on fill de 5 a 15 anys                                      35 €                      26.30 €

3er (i successius) fill menor de 15 anys        Exempts                  Exempts

Famílies nombroses o monoparental             225 €                        166 €

 

Pagament d’entrades i abonaments

Les entrades i abonaments sense reducció es poden comprar al web www.piscinafigaro.cat o a les taquilles de la piscina.

Els abonaments amb reducció (persones jubilades, residents, etc.) i les col·lectives es fan presencialment a l'Ajuntament.

Els pagaments es fan amb targeta de crèdit/dèbit, a la taquilla no s'acceptarà diners en metàl·lic

Els abonaments no donen prioritat a l'accés i han de fer reserva prèvia de l’espai cada cop que es vulgui utilitzar.

Si s'arriba a l'aforament màxim, no podran accedir més persones a la piscina, incloses les que disposin d'un abonament de temporada.

 

Prohibicions

-Accés als menors de 14 anys si no van acompanyats d’una persona adulta.

-Romandre els menors de 14 anys a les instal·lacions de la piscina sense un adult que se'n faci responsable. 

-Accés a les piscines si no hi ha personal socorrista.

-Accedir amb roba de bany o calçat de carrer a la zona de bany.

-Jugar a la piscina, utilitzar material de joc (pilotes, inflables, etc...) o aparells sonors o musicals que puguin destorbar la utilització dels espais d’ús comunitari.

-Accés a persones que pateixen malalties infeccioses.

-No podrà fer ús de la piscina cap persona que presenti una ferida oberta (amb pèrdua de sang).

-Orinar i defecar fora dels llocs habilitats a tal efecte (serveis).

-Fumar i menjar en la zona de platja.

-Accedir al recinte amb objectes de vidre o altre material esmicolable.

-Accedir al recinte amb animals domèstics, excepte els gossos pigall. 

 

Obligacions

-Dutxar-se abans de banyar-se.

-Circular caminant per la platja de la piscina.

-Seguir les indicacions del personal i dels socorristes de les piscines.

-Usar les papereres per les deixalles.

 

L’Ajuntament no es farà responsable dels objectes dipositats o perduts dins de la instal·lació de les piscines.

S’haurà d’acreditar mitjançant document (DNI, família nombrosa, minusvàlua, etc.) totes les reserves d'entrades i abonaments.